Klaus Schatz

Vragen rond de zaligverklaring van Pius IX

Onlangs is samen met Johannes XXIII ook de paus van het Eerste Vaticaans Concilie en van de Syllabus, Pius IX, zalig verklaard. Daartegen is nogal wat protest gerezen. De zaligverklaring zal uitwerken als een verloochening van de verklaringen van de huidige paus over de godsdienstvrijheid, gewetensvrijheid, mensenrechten en oecumene.

verschenen: November 2000, blz. 867

jaargang: 67/10