Erik Faucompret

Vrede in ex-Joegoslavië

Het is een hoopvol teken dat ontwikkelde landen proberen oorlog te vermijden en willen tussenkomen in conflicten om verder bloedvergieten te voorkomen. Onheilspellend is echter de vaststelling dat ontwikkelingslanden nog steeds oorlog voeren om hun gebied uit te breiden of te vrijwaren. Deze denkbeelden zijn het uitgangspunt voor een studie van het Joegoslavisch conflict. Hoe is het ontstaan? Waarom mislukten de initiatieven van de VN? Past Clintons vredesinitiatief in het Amerikaans buitenlands beleid? Zal het Dayton-akkoord de vrede herstellen?

verschenen: Februari 1996, blz. 149

jaargang: 63/02