Erik Faucompret

Vrede in Korea?

Sedert de verdeling van het schiereiland in 1950 zijn de twee Korea’s economisch volledig uit elkaar gegroeid. De ideologische tegenstelling heeft een waanzinnige bewapeningswedloop uitgelokt. De moeizame toenaderingspogingen van de jongste jaren zullen niet zo gauw tot een hereniging leiden. De economische, demografische en politieke gevolgen ervan zijn op dit moment ongewenst.

verschenen: Juli 2001, blz. 611

jaargang: 68/07