Carlos Tindemans

Vredesspel

Zestig jaar na de wapenstilstand van Wereldoorlog I. Een model van ‘community project’: in onze Westhoek evoceert een groep mensen uit de streek die zo zwaar door het wapengeweld werd geteisterd, het vreselijke gebeuren dat Europa aan de rand van de ondergang bracht. Geen hoerakreten, maar een ontnuchterend beeld dat op onze dagen nog even actueel blijft, want de oorlog wordt verder gespeeld. Meteen ook een merkwaardige heropleving van volkstheater in de rijke zin die men aan dit woord geven kan.

verschenen: Januari 1979, blz. 54

jaargang: 46/04