Bart Loos

Vrees en Verlichting

Bij de totstandkoming van de verlichte rationaliteit

Er zijn sterke aanwijzingen dat onder luidruchtige paniekgolven, vaak bekrachtigd en verspreid door de media, een angst voor de angst schuilgaat die haar wortels heeft in de Verlichting. Uit analyse van leven en teksten van een aantal verlichte filosofen uit de zeventiende en achttiende eeuw blijkt dat de wetenschap het vreemde en onbekende, inclusief de dood, voortaan voor iedereen beheersbaar zou maken, waardoor elke reden wegviel zich nog langer door angst te laten leiden. Maar meer kennis verwekte juist meer angst.

verschenen: Maart 2010, blz. 225

jaargang: 77/03