Walter Van Reusel

Vrij, gelijk en solidair?

Complicaties bij de mensenrechten

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd op 10 december 1948 aangenomen door de Verenigde Naties. Mensenrechten kwamen in de voorbije decennia onmiskenbaar op de politieke agenda, maar worden tot op de dag van vandaag vaak met ontstellend gemak omzeild of zelfs met voeten getreden. Voor dit gebrek aan respect zoekt deze bijdrage politieke, economische, culturele en filosofische verklaringen. Waar halen we als burger de kracht vandaan om telkens opnieuw op te komen voor mensenrechten, wanneer we vaststellen dat alles zo tergend langzaam vordert?

verschenen: Mei 2007, blz. 399

jaargang: 74/05