G. Wilkens

Vrijheid en ervaring

Een studie over Ignatius van Loyola is aanleiding om een paar belangrijke vragen te stellen voor de gelovige van vandaag: hoe verhoud ik mij tot de concrete Kerk? (Dit bij een vaker voorkomen van een ‘vrijere opstelling’). En was Ignatius’ voorkeur voor de arme Jezus een tijdgebonden opvatting, niet voldoende doordrongen van het besef der aardse waarden, of misschien juist voor onze tijd van de welvaartsmens in de consumptiemaatschappij een wezenlijk ‘Christelijke’ trek?

verschenen: September 1971, blz. 1152

jaargang: 38/11