Edgard Van de Velde

Vrijheid en John Stewart Mill

John Stuart Mill omschrijft in On Liberty twee vrijheidsprincipes die én de overheid verplichten op genuanceerde wijze om te gaan met uiterlijke manifestaties van religieuze overtuigingen én het westerse vrijheidsdenken intact houden: 1) een opinie over een onderwerp is zelden of nooit de gehele waarheid; 2) het enige doel waartoe het openbaar gezag de individuele vrijheid mag beperken, is het verhinderen van het toebrengen van kwaad aan anderen – maar deze beperking mag het individu zijn recht op zelfbescherming niet ontzeggen.

verschenen: Maart 2017, blz. 197

jaargang: 84/03