Dries Van Colle

Vrijheid in de Chinese Volksrepubliek

In enkele decennia heeft de Chinese Volksrepubliek vooral op economisch en sociaal gebied opmerkelijke resultaten bereikt door de consequente en vaak erg rigoureuze toepassing van de drie krachtlijnen van Mao’s strategie van de politieke bewustwording: het democratisch centralisme, de massa-lijn, en de massa-mobilisatie campage. Dat een aantal ‘individuele’ mensenrechten daarbij geregeld geschonden werden of onvoldoende aan hun trekken kwamen, blijkt voor vele Chinezen nog steeds een gevoelig punt te zijn, dat al vaker – en niet alleen de jongste maanden – uitdrukkelijk ter sprake werd gebracht.

verschenen: Januari 1979, blz. 3

jaargang: 46/04