Dia Savereijns

Vrouw, arts en pastor in Bolivië

Een gesprek

Een vrouw van bij ons verbindt al jaren lang haar drukke medische praktijk met pastorale opdrachten, onder een indiaanse plattelandsbevolking zonder artsen en zonder priesters. Zij beschrijft haar confrontatie met het dubbelzinnige christelijk karakter van nog uit de Spaanse tijd overgeërfde religieuze tradities. En gaat uitvoerig in op haar grondig gewijzigde opvatting en praktijk betreffende gezondheidszorg in een ontwikkelingsland.

verschenen: November 1982, blz. 127

jaargang: 50/02