Marietta Peitz

Vrouwen in Latijns-Amerika

Een ‘congres’ over mensenrechten in San Salvador

In november jl. maakte de auteur te San Salvador een bijeenkomst mee van de Latijnsamerikaanse organisatie die opkomt voor de rechten van de duizenden ‘desaparecidos’ (spoorloos verdwenen burgers) en hun familieverwanten. Zij rapporteert wat er aan hoop en wanhoop leeft onder de slachtoffers van die nieuwe, vrijwel straffeloos en op grote schaal gepraktiseerde vorm van politieke en militaire repressie.

verschenen: Juli 1988, blz. 883

jaargang: 55/10