Stijn De Cauwer

Waanzin en transformatie in het werk van Robert Musil en Elias Canetti

Voor zowel Robert Musil als Elias Canetti geldt dat zij in hun denken erg zijn beïnvloed door hun ervaringen met de psychiatrie. Dit artikel verduidelijkt hoe hun observatie van psychiatrische patiënten een bepalende invloed had op de analyse die ze maakten van de heersende tijdsgeest. Beide complexe auteurs zochten een uitweg uit de waanzin van hun tijd in de menselijke capaciteit tot transformatie. Dit wordt door hen echter op twee totaal verschillende wijzen ingevuld.

verschenen: Februari 2011, blz. 148

jaargang: 78/02