Zuidafrikaanse theologen

Waar blijft God in Zuid-Afrika?

een groep Zuidafrikaanse theologen van veschillende christelijke denominaties publiceerde onlangs een manifest waarin zij felle kritiek uitbrengen niet alleen op de theologie waarop het apartheidsregime zich beroept (‘God is met ons:: wie tegen ons is, is tegen God’), maar ook op de officiële kerkelijke theologie, die altijd maar over ‘verzoening’ en ‘geweldloosheid’ blijft preken, maar te zwak reageert op het structurele onrecht waaronder de zwartee bevolking permanent en de laatste tijd zo dramatisch lijdt. Aan welke kant staat God in Zuid-Afrika? Met hun ‘profetische theologie’ willen deze theologen daar een antwoord op geven.

verschenen: December 1985, blz. 195

jaargang: 53/03