Emma Vorlat

Waar houdt de verleider zich schuil ?

Kritiek op de reclame mondt meestal uit in de vraag naar echt objectieve informatie. De nauwkeurige analyse van een groot aantal advertenties toont nu precies aan dat zij in wezen slechts overredingsmechanismen zijn, die inspelen op wensdromen en rolpatronen en waarvan zelfs de zogenaamde ‘verklarende’ teksten een pregnant imperatief karakter hebben. Voor de consument is een inzicht in dit taalspel belangrijker dan zijn ‘onmogelijke’ eis tot louter objectieve informatie.

verschenen: Juni 1976, blz. 773

jaargang: 43/09