Toon Bosch

Waar is Johanna van Beek?

Over het herinneren en vergeten van calamiteiten in het rivierengebied

Mondiaal wordt Nederland beschouwd als eeuwig strijdend tegen het water. Maar in het collectieve geheugen van de natie zelf is dit besef minder diep verankerd. Johanna van Beek uit het Gelderse dorp Beneden-Leeuwen bijvoorbeeld was na de watersnoodramp va

verschenen: Februari 2008, blz. 111

jaargang: 75/02