Norbert Lohfink

Waar zijn er vandaag nog profeten?

Als onderlegd oud-testamenticus vraagt de auteur zich af of er in een complexe en grotendeels geseculariseerde wereld als de onze nog wel enige taak of functie voor zo geheten profetisch spreken en handelen is weggelegd. Aan de hand van M. Webers begrippenpaar ‘instituut en charisma’ herkent en situeert hij actuele en nog steeds onmisbare vormen van profetisme, niet alleen binnen de gevestigde geloofsgemeenschappen maar ook in een aantal louter wereldlijke (maatschappij-kritische) instanties van wetenschappelijk of filosofische aard.

verschenen: Juni 1988, blz. 771

jaargang: 55/09