Johan Wets

Waarheen?

De internationale migratiedynamiek op de drempel van de eenentwintigste eeuw

Vreemdelingenhaat heeft minder met het aantal migranten te maken dan met de vrees dat de situatie uit de hand loopt. Omdat de oorzaken van internationale migratie – armoede en bevolkingsgroei in derdewereldlanden – voorlopig niet zullen verdwijnen, is in het rijke Westen een dynamisch beleid nodig, dat rekening houdt met objectieve factoren én met ingebeelde problemen.

verschenen: Maart 2000, blz. 246

jaargang: 67/03