Erik Faucompret

Waarheen met de Europese Unie?

Op 20 maart j.l. startte in Turijn een Intergoevernementele Conferentie die moet leiden tot een herziening van het verdrag van Maastricht. De context van de discussies wordt bepaald door een aantal nieuwe ontwikkelingen als de uitbreiding van de Europese Unie. De herziening slaat zowel op het sociaal-economische als het buitenland- en veiligheidsbeleid en het beleid op het domein van justitie en binnenlandse zaken. Echte vooruitgang zal maar mogelijk zijn indien wordt geopteerd voor een Europa van twee snelheden.

verschenen: Oktober 1996, blz. 816

jaargang: 63/09