Christian Laes

‘Waarheid als dochter van de tijd’

Literatuur en filologie in een wereld van Titanen

In heel wat landen staan de humane wetenschappen en de letteren onder druk. Nu het managementdenken de academische wereld en het onderwijsdenken beheerst, zitten de ‘zachte’ wetenschappen in de hoek waar de klappen vallen. De nieuwe situatie zet academici willens nillens aan het denken. Reflectie draagt ertoe bij de dingen scherper te zien, en eigen positie of standpunten te bevragen. Net in dit overwegen kan een kiem voor een wending verscholen zitten. In een ‘open’ besluit wijst de auteur op krachtige initiatieven die een ruggensteun zijn in een woelige maar voor humane wetenschappers ook uitdagende periode.

verschenen: Februari 2016, blz. 113

jaargang: 83/02