Jean Paul II

Waarheid, geen kerkelijk monopolie

Voor de concillievaders van Vaticanum II was de aartsbisschop van Krakau niet zo’n onbekende als voor de miljoenen die verrast opkeken toen hij tot paus verkozen werd. Tot zijn opmerkelijkste interventies op het concilie behoorde met name zijn formulering van de onmisbare voorwaarden om aan een echte én oprechte dialoog met ‘de wereld van vandaag’ en met het atheïsme toe te komen.

verschenen: December 1978, blz. 195

jaargang: 46/03