Jan Koenot

Waarheid – opstand – weerstand

De roeping van de kunstenaar in een bloederige tijd

Opvallend vaak worden bezoekers van tentoonstellingen geconfronteerd met de gruweldaden van de huidige wereld. Terwijl de beeldenvloed van de media onmacht en versuffing genereert, reageren kunstenaars door foto’s uit de actualiteit te verwerken of er hoopgevende gebaren tegenover te plaatsen. Kunstwerken nodigen uit tot bezinning en diepgang, werken openheid en verstandhouding in de hand. Zonder cultuur maak je geen menswaardig samenleven. En wanneer verblinding en brutaliteit toenemen, wordt kunst pas echt onmisbaar.

verschenen: November 2016, blz. 906

jaargang: 83/10