A. Martens

Waarom buitenlandse arbeiders marginalen blijven

Ethische verontwaardiging ‘in het algemeen’ over het lot van de gastarbeiders blijkt niet zoveel zoden aan de dijk te zetten. Wil men erecht iets aan doen, dan moet men de mechanismen onderzoeken die in een bepaalde samenleving de marginaliteit van de buitenlandse werknemers bevorderen én bestendigen. De auteur gaat uit van een sociologische studie van Hoffmann-Nowotny en wijst op de onopgehelderde vraag die er nog in besloten ligt.

verschenen: Maart 1974, blz. 554

jaargang: 41/06