F. Boesten

Waardeoordeel over inkomensverdeling

*Waardeoordeel over inkomensverdeling* *Abbing* *Ethiek van de inkomensverdeling*

verschenen: Maart 1974, blz. 602

jaargang: 41/06