Roger Lenaers

Waarom een katholieke universiteit?

Heeft een katholieke universiteit nog zin? Wie de vraag stelt, erkent al dat dat niet zo evident meer is. De auteur ziet tussen ‘universiteit’ en ‘katholiek’ zelfs een contradictie. Maar dan moeten we wel begrijpen wat hij onder ‘katholiek’ verstaat: een geloofsopvatting en levensbeschouwing die niet door de secularisatie heen zijn gegaan. Liever spreekt hij van een ‘christelijk ge├»nspireerde’, een ‘gelovige’ of een ‘modern-christelijke’ universiteit. En dat noemt hij een creatieve utopie. Hij gaat na wat van zo’n universiteit gevraagd kan worden opdat zij iets van die utopie mag realiseren. universiteit : waarom een katholieke – ?

verschenen: Juli 1991, blz. 908

jaargang: 58/10