Vincent Hunink

Waarom Homerus en Vergilius lezen?

Over de klassieke canon

De ‘klassieke canon’ wordt, als alle canons, zowel verguisd als opgehemeld. Het lijkt nuttig minstens uit te gaan van het feitelijke bestaan van zo’n canon, van haar werking in het culturele leven, en van haar legitimatie van de bestudering ervan. De grote teksten hebben veel te bieden. Bewondering is niet verplicht, maar men moet er wel kennis van nemen. Juist daardoor kan er ook aandacht komen voor niet-canonieke auteurs.

verschenen: Januari 2006, blz. 11

jaargang: 73/01