Henk Jans

Waarom is Teilhard de Chardin niet meer in?

Nog verwonderlijker misschien dan de zeer ruime en soms roerige belangstelling voor Teilhard de Chardin in de jaren zestig, is de geruisloos ingetreden windstilte die nu al jaren heerst rond deze jezuïet-paleontoloog en zijn gedurfde synthese van (biologische) wetenschap en geloof. De auteur drukt het vermoeden uit dat die merkwaardige teruggang vooral te wijten is aan het feit dat de spanningen tussen christendom en wetenschap zich in onze samenleving haast uitsluitend hebben toegespitst op de dialoog met de mens- en maatschappijwetenschappen.

verschenen: Januari 1979, blz. 24

jaargang: 46/04