A.G.J. Dietvorst

Waarop berust de gewestvorming?

Samenvoeging van gemeenten, vorming van gewesten, kortom: bestuurlijke territoriale reorganisatie, staat in de belangstelling. In dit artikel wordt de vraag gesteld, welke criteria legt men aan om de structuur en de grootte van een gewest te bepalen. Recente literatuur, conferenties en kamerstukken geven voldoende stof tot een diepgaande bezinning.

verschenen: September 1972, blz. 1121

jaargang: 39/11