Guido Vanheeswijck

‘Waarover we niet zwijgen kunnen, daarover moeten we spreken’

Over transcendentie met God

‘De Vleugel’ is een vernieuwend liturgisch initiatief, dat herkenbaar wil zijn voor mensen die zoeken naar zingeving, en die in volle openheid de joods-christelijke weg willen bewandelen. Naar aanleiding van zijn tienjarig bestaan organiseerde De Vleugel op 4 maart 2005 in Antwerpen een colloquium met als titel ‘Waarover we niet zwijgen kunnen, daarover moeten we spreken. Transcendentie met en zonder God’. Aan de twee sprekers, Raf Mertens en Guido Vanheeswijck, werd gevraagd op dit thema in te gaan.

verschenen: September 2005, blz. 725

jaargang: 72/08