Wil Derkse

Waartoe dient een universiteit?

De universiteit is een plaats waar gratuit weten wordt gecultiveerd dat geënt is op een culturele erfenis en zich verantwoordelijk weet voor toekomstige generaties. De universiteit is een gemeenschap verbonden door intellectuele passie, geleid door de idee van zinvolle nutteloosheid en door een moreel commitment. Ze is maatschappelijk relevant voor zover ze vragen aan de orde stelt die de samenleving van vandaag niet stelt.

verschenen: November 1995, blz. 867

jaargang: 62/10