Herman Simissen

‘Wachtkamer voor het graf’

George Orwell over het ziekenhuis

In 1929 lag de Engelse schrijver George Orwell enige tijd in een ziekenhuis in Parijs. Hij schreef hierover later ‘How the poor die’. Dit indringende essay is een goed voorbeeld van de opvatting van literatuur, die Orwell na zijn politieke bewustwording voorstond. En het blijkt, door de sluipenderwijs ingevoerde privatisering in de gezondheidszorg, nog altijd een grote zeggingskracht te hebben.

verschenen: Oktober 2007, blz. 807

jaargang: 74/09