Jan Koenot

Wald

Een onleesbaar boek van schilder Gerhard Richter

Gerhard Richter heeft een boek gemaakt, Wald, waarin hij tientallen foto’s van een bos combineert met teksten die hij zodanig bewerkt heeft dat ze onleesbaar geworden zijn. Wat op het eerste gezicht een gratuit spelletje lijkt, ligt in het verlengde van e

verschenen: Mei 2009, blz. 387

jaargang: 76/05