J. Broekman

Walter Benjamin. Levenswerk. Passagewerk

Walter Benjamin, de Duitstalige criticus en filosoof van joodse origine, heeft een bewogen leven tragisch levenseinde gekend (1882-1944). Die omstandigheden verklaren ten dele het fragmentarisch karakter van zijn levenswerk, dat zich o.m. verdiepte in een kritiek op het vooruitgangsgeloof, taalfilosofische bespiegelingen over de macht van het woord en de eigennaam, en een originele confrontatie en synthese tussen marxisme en messianisme.

verschenen: Januari 1988, blz. 352

jaargang: 55/04