Joris Gerits

Walter van den Broeck

De belegering van een schrijver

Walter Van den Broeck’s Het beleg van Laken behoort ongetwijfeld tot wat de literatuurwetenschap ‘metafictie’ is gaan noemen: een manier van schrijven, die systematisch en bewust, de fictionele illusie, eigen aan elke roman, als dusdanig onder de aandacht van de lezer brengt, door de complexe constructie en de veelvuldige articulaties ervan beetje bij beetje prijs te geven en bloot te leggen.

verschenen: December 1985, blz. 246

jaargang: 53/03