Jan Koenot

Wanneer de geest spreekt in het vlees, of waarom Francis Bacon Aeschylus las en herlas

Waar ligt het aan dat de toch heel eigentijdse Francis Bacon zich zo aangetrokken voelde door de Oresteia van Aeschylus? Bacon zocht in de kunst een vorm van communicatie die niet via het verstand, maar via het ‘instinct’ verloopt. Met zijn penseel scheurde hij het vel van zijn figuren open om binnen te kijken en als het ware te luisteren naar wat spreekt in het vlees. Juist daar ligt vermoedelijk het raakpunt met Aeschylus. Diens oeuvre getuigt immers van een fase van de cultuur waarin de oude Grieken inzicht nog veeleer uit innerlijk aanvoelen dan uit rationeel denken afleidden.

verschenen: April 2014, blz. 311

jaargang: 81/04