Jef Van Gerwen

Wapenproduktie, wapenhandel en ethiek

Onthullingen over al dan niet legale wapenhandel wekken ook in Belgïe geregeld enige collectieve verontwaardiging los, die echter meestal uitloopt op de ervaring van een al even collectieve onmacht ten aanzien van de betwiste praktijken. Uitgaande van het bestaande rechtsbestel formuleert de auteur enkele ethische gedragsregels, die z.i. vooral op Europees vlak in wetgeving en concrete beleidslijnen vertaald zouden moeten (en kunnen?) worden. wapenproduktie, -handel en ethiek

verschenen: Oktober 1988, blz. 3

jaargang: 56/01