Paul Verdeyen

Was de minne-mystiek meestal vrouwelijk?

Beatrijs van Nazareth en Hadewijch hebben in de dertiende eeuw in hun mystieke geschriften de affectieve eenwording met God helder verwoord. Maar zij zijn niet de eersten geweest die het belang van de menselijke affectiviteit in het geestelijk leven hebben ontdekt. In 1128 hebben in de ziekenzaal van Clairvaux twee zieke abten met behulp van beelden uit het Hooglied voor het eerst de minnemystiek beschreven: dat waren Bernardus van Clairvaux en Willem van Saint-Thierry.

verschenen: September 2001, blz. 689

jaargang: 68/08