Johannes Bulhof

Wat als …?

IJdele speculaties of zinvolle hypothesen in de geschiedschrijvin

Wat zou er gebeurd zijn als bepaalde zaken zich niet hadden voorgedaan? Historici hebben een afkeer van dat soort vragen. Nochtans spelen ‘wat…als’-redeneringen een belangrijke functie in de geschiedschrijving, bij het begrijpen en beoordelen van wat wel gebeurd is. ‘Wat…als’-redeneringen zijn in de geschiedwetenschap even legitiem als in de natuurkunde, al hebben ze er niet dezelfde draagwijdte en spelen ze er een andere rol.

verschenen: November 1998, blz. 889

jaargang: 65/10