Peter Praet

Wat betekent het om in mythes te geloven?

Een filosofische verkenning met Ernst Cassirer en Chiara Bottici

Het is niet ongewoon om in politieke discussies vast te stellen dat een eenvoudige rationele weerlegging door middel van argumenten niet volstaat om het geloof in een foutieve voorstelling van zaken te ontkrachten. Ernst Cassirer en Chiara Bottici zijn twee filosofen die dit fenomeen beter willen begrijpen door bepaalde politieke opvattingen te analyseren als mythes. Aan de hand van twee vragen van deze twee filosofen onderzoeken we wat het betekent om in mythes te geloven.

verschenen: April 2017, blz. 322

jaargang: 84/04