Guido Vanheeswijck

Wat blijft over als het ongeloof verdwenen is?

In An intelligent Person’s guide to Modern Culture schetst de controversiële Engelse cultuurfilosoof Roger Scruton de historische ontwikkelingen binnen de relatie tussen religie en kunst in de westerse cultuur. Daarbij vertrekt hij van de poëzie van Larkin, waaraan hij het motto van zijn werk ontleent. Scrutons eigenzinnige keuze van dit motto doet echter niet alleen geen recht aan het eigene van Larkins poëtisch universum, maar illustreert vooral een specifieke positie in de hedendaagse discussie over de betekenis van religie, waarin Larkin zich allerminst zou herkennen.

verschenen: Januari 2004, blz. 21

jaargang: 71/01