Benjamin De Mesel

Wat doet het met mij?

Over de ervaring en betekenis van kunst

In deze bijdrage worden twee mogelijke manieren om een kunstwerk te benaderen tegenover elkaar geplaatst. In de eerste, die naar buiten gericht is, staat het kunstwerk zelf centraal. Het doel is om de betekenis te begrijpen van iets dat buiten mij ligt. De tweede manier om een kunstwerk te benaderen draait rond mij en mijn ervaring. Niet het object, dat wat ervaren wordt, staat centraal, maar het subject, diegene die ervaart.

verschenen: September 2016, blz. 700

jaargang: 83/08