Léon Trivière

Wat heeft Mao tegen Confucius ? II

In het tweede deel van zijn bijdrage herinnert de auteur aan de uitgesproken anticonfuciaanse instelling van Mao, en de theoretische en praktische verantwoording daarvan. De bijwijlen pertinente en pijnlijke kritiek van Lin Piao leidde tot een verscherpte kritiek op Confucius en een nieuwe bevestiging van het echte marxisme, dat de Sovjet-Unie zou hebben verloochend.

verschenen: December 1974, blz. 205

jaargang: 42/03