Herman Simissen

Wat iedereen zou moeten weten van…

Canonitis in Nederland

Vanaf 2006 heeft zich met grote kracht en verbazingwekkende snelheid een trend over Nederland verspreid. De ene canon na de andere verschijnt. Spottend wordt wel opgemerkt dat in Nederland de canonitis woedt. Iedere zichzelf respecterende gemeente, regio of organisatie heeft inmiddels een canon opgesteld, dan wel in voorbereiding. Hoe valt de canonitis te verklaren? En in hoeverre verschilt de huidige betekenis van ‘canon’, gericht op culturele identiteit en onderwijs, van de aloude en heeft ze – vaak gerechtvaardigde – kritiek verwerkt?

verschenen: September 2010, blz. 719

jaargang: 77/08