Frans Claes

Wat is Belgisch-Nederlands?

In november 1990 verscheen hier een nogal controversieel artikel van de sociolinguïst K. Deprez, Waardering voor het Belgisch-Nederlands. Frans Claes, lexicograaf, bewerker van Verschuerens Modern Woordenboek, plaatst er enkele kanttekeningen bij. Moeten Vlamingen en Nederlanders overal en altijd hetzelfde Nederlands spreken en schrijven? Wat is in feite de Belgische variant van het Nederlands? Hoe ver reiken de afwijkingen waarop Vlaanderen recht heeft? Belgisch-Nederlands : wat is – ?(kanttek. bij art. Deprez, nov91)

verschenen: Maart 1991, blz. 525

jaargang: 58/06