Jan Kerkhofs

Wat is een moderne theologische faculteit?

In een referaat gehouden voor studenten en docenten van (veelal vrij recente) katholieke instellingen van wetenschappelijk theologisch onderzoek in Nederland, probeert de auteur een viertal stellingen samen te vatten wat het eigen werkveld van die uiteraard gespecialiseerde instanties zou kunnen en moeten zijn binnen de Kerk en de samenleving, waaruit en waarvoor ze ontstaan zijn.

verschenen: April 1978, blz. 579

jaargang: 45/07