Chris Lowney

Wat leiders uit de eenentwintigste eeuw kunnen leren van jezuïeten uit de zestiende eeuw

Vele experts uit het zakenleven, de kerk, het politieke en het maatschappelijke leven, spreken over de noodzaak van beter leiderschap. Hoewel zij het allemaal eens zijn over deze noodzaak, is de juiste oplossing nog niet onder woorden gebracht, deels omdat we opgescheept zitten met een verkeerde opvatting van leiderschap. Die gaat vooral over status, macht en geld. Dit artikel gaat in op andere cruciale waarden die aan leiderschap invulling zouden moeten geven: heldhaftigheid, vindingrijkheid, zelfkennis en liefde.

verschenen: November 2011, blz. 910

jaargang: 78/10