A. Lewis

Wat mankeert de Amerikanen?

Een terugblik op de periode Kissinger

Naar aanleiding van een recent werk over H. Kissinger gaat A. Lewis, hoofredacteur van The Observer, uitvoerig in op de, binnen een democratisch bestel, toch wel paradoxale macht en invloed die één jarenlang kon laten gelden, om een buitelandse politiek te voeren die miljoenen mensen in hun have en goed… of naakte leven raakte.

verschenen: December 1978, blz. 255

jaargang: 46/03