K. Schäfer

Wat mogen wij hopen voor doden … en levenden ?

De auteur bespreekt een recent werk van H. Peukert, dat op indringende wijze een antwoord probeert te geven op de oude vraag naar de zin of zinloosheid van de uitzichtloze dood van zovele ‘slachtoffers van de geschiedenis’. Dit antwoord knoopt aan bij de door J. Habermas e.a. ontworpen leer van het ‘communicatieve handelen’ als wezenlijke karakteristiek van het menselijk leven en samenleven. Dit tegelijk reëel en vergeefs project maakt theologie, het spreken over de God die de onmogelijke hoop fundeert, niet (langer) zinloos maar hoogst wenselijk.

verschenen: April 1977, blz. 579

jaargang: 44/07