Jörgen Oosterwaal

Wat verandert er met Gorbatsjov?

Na de bleke interimperiode onder Andropov en Tsjernenko, trad Gorbatsjov van meet af aan naar voor als een frisse, dynamische leidersfiguur van wie velen, niet het minst in het Westen, verregaande hervormingen verwachten. De vraag is echter wel hoeveel speelruimte een rigide, autoriaire maatschappij als die van de Sovjetunie voor hervormingen laat, ondanks de vrij drastische verjonging van de bestuursapparaten die Gorbatsjov op korte tijd wist door te drukken. Zijn intentieverklaringen daarentegen – zowel op economisch als op politiek vlak – zijn minder ongewoon of nieuw dan de eerste indruk die men ervan overhield.

verschenen: Januari 1987, blz. 304

jaargang: 54/04