Eric Hulsens

Wat vrienden doen

Amicale relaties in Frankrijk (1700-1900)

De Franse historica Anne Vincent-Buffault schreef een fascinerend boek over de vriendschap in Frankrijk in de achttiende en negentiende eeuw. Aan de hand van dagboeken, memoires en correspondenties van tientallen auteurs geeft zij een verrassend beeld van de intieme relaties in die tijd. Eric Hulsens las over haar schouder mee en vertelt wat hem bijzonder boeide.

verschenen: Mei 1996, blz. 419

jaargang: 63/05