Luc Croegaert

Wat weten we van Afrika vóór de 19e eeuw?

De auteur van een ‘fundamenteel, voortaan klassiek werk’ (R. Cornevin) over de prekoloniale geschiedenis van Afrika gaat in op een aantal vragen omtrent opzet, originaliteit en relevantie van zijn synthetische terugblik op het al oeroud en verbrokkeld verleden van een continent, dat in de loop der eeuwen vooral door buitenstaanders – Europeanen en Arabieren – werd verkend:: maar zonder dat men meestal voldoende aandacht heeft opgebracht voor die verworven en beschikbare kennis.

verschenen: September 1986, blz. 1008

jaargang: 53/11